WELKOM OP LINKS VOOR DE BASISSCHOOL
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
via @meesterhenkvink 2016
Play Run Marco! an epic adventure game and learn to code i.e. program computers! Designed for 6 to 12 y.o. kids.
Geen registratie vereist.
via @meesterhenkvink 2016
(Advertentie voor leraar of ouder)
Play Run Marco! an epic adventure game and learn to code i.e. program computers! Designed for 6 to 12 y.o. kids.
Geen registratie vereist.
via @meesterhenkvink 2016

De leerlingen ;

 

1  hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.

 

2  gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.

 

3  kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.

 

4  kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.

 

5  kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.

 

 6  kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.

 

 

7  kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.

 

8 kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

 

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)