WELKOM OP LINKS VOOR DE BASISSCHOOL
 
(Advertentie)
(Advertentie)
via @meesterhenkvink 2016
Play Run Marco! an epic adventure game and learn to code i.e. program computers! Designed for 6 to 12 y.o. kids.
Geen registratie vereist.
via @meesterhenkvink 2016
(Advertentie)
Play Run Marco! an epic adventure game and learn to code i.e. program computers! Designed for 6 to 12 y.o. kids.
Geen registratie vereist.
via @meesterhenkvink 2016

De leerlingen ;

 

1  hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.

 

2  gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.

 

3  kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.

 

4  kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.

 

5  kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.

 

 6  kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.

 

 

7  kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.

 

8 kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

 

(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)